Забележителности в района

Село Стоб е разположено в полите на Рила, недалеч от Рилския манастир, на 655 метра надморска височина. То е наследник на древния тракийски град Стоби, който е бил  унищожен при наводнение. Местна легенда разказва, че по този начин траките изкупили сторените грехове. Градът е бил крепост и е включен за пръв път в Българската  държава от хан Крум в началото на IX век.

argacho

Над селото в местността Цръквището се намира църквата „Св. Прокопий“, която е обявена за паметник на културата. Новата църква е изградена през 1860 г. На северната външна стена е вграден каменен кръст с вписани годината на построяване на новия храм и 1373 г. Изписването на двете години свързва двата храма - стария, който е бил опожарен от турците и новия като негов приемник. Църквата “Св. Прокопий” е еднокорабна, с обшит от дъски полусвод и има триреден иконостас. Св. Прокопий, чието име носи черквата е защитник на младоженците.

argacho

Село Стоб е известно с пирамидите си, които са туристически обект, обявен за природна забележителност през 1964 г. Те се намират на левия склон над река Рилска. Стобските пирамиди са интересни скални форми, образувани в резултат на вековна ерозия и изветряне. На височина достигат между 7 и 10 метра. Повечето образувания имат форма на пирамида, но има и такива с конусовидна форма. Една част от тези образувания от глина и пясък са увенчани с каменни шапки - каменни блокове с размери около 80-120 см, а дълбочината им достига 30-40 метрa. За възникването на тези скални форми има много народни легенди. Една от тях разказва, че преди много години в местността се готвила сватба. Всички сватбари тръгнали съм село Стоб, защото само там имало черква, в която младите могат да се врекат. Но булката била толкова неземно красива, че кумът не се сдържал и понечил да я целуне. В този миг всички се вкаменили завинаги. И сега се виждат верижно разположените скални монументи, които могат да се оприличат  на вкаменените тела на сватбарите. Друга легенда разказва за невъзможната любов  между българско момиче и турско момче. Влюбената девойка не могла да понесе неодобрението на родителите си и се хвърлила от скалите. На това място възникнала скалната пирамида, на която днес казват „Невестата”. Длетото на ерозията и изветрянето е изваяло фантастични форми с интересни имена: Кулите, Чуките, Аргачо, Зъберите, Братята, Самодивските комини и най-известната - Сватовете. Най-много пирамиди има по южния склон. Те са обагрени от светложълто до тъмнокафяво и червено. Най-красиви са при залез слънце или на лунна светлина. Пирамидите в село Стоб могат да бъдат наблюдавани от горе по изградена екопътека и от долу по алея, покрай живописната малка рекичка.

argacho

argacho

argacho